HR / ENG

Supervizor i trener u edukaciji  iz Gestalt psihoterapije i sistemskih konstelacija; osnivačica i predsjednica EAPTI-GPTIM – Gestalt Instituta na Malti i Gestalt studija Beograd, kao i "Bert Hellinger Centra" na Malti;

Članica je FORGE (Internacionalne Federacije za Gestalt psihoterapiju, Pariz) i EAP-a (Europskog društva psihoterapeuta).

Sudjelovala je i u osnivanju "Internacionalnog udruženja Gestalt terapije" u New Yorku i Malteškog udruženja za psihoterapiju. Također je članica EAGT-a.

Docentica je Fakulteta za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić. Pomogla je i doprinijela osnivanju Gestalt instituta u Zagrebu, Zadru, Sarajevu, Podgorici, Skoplju, na kojima aktivno sudjeluje u edukaciji iz GT i kao trener i terapeutkinja iz sistemskih konstelacija;

Svoje bogato znanje i terapetsko iskustvo stjecala je kod dr.sc. Beaumonta Huntera, u Gestalt training center u San Diegu koji su vodili Erving i Miriam Polster, kod dr. sc. Douglasa Davidoffa u Gestalt Institutu u New Yorku, kod Josefa C. Zinkera, Berta Hellingera...

Danas vodi edukativne i terapijske radionice na Malti, u Beogradu, Zagrebu, Zadru, Rijeci, Opatiji, Sarajevu, Podgorici, Skoplju, u Italiji, Ukrajini...Josip Berger, klinički psiholog, radni je vijek proveo na Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Poslije doktorata izabran je za profesora Filozofskog fakulteta. Na odsjeku za psihologiju formirao je kolegij psihodijagnostiku i koncipirao kliničku psihologiju. Bio je aktivan u radu Društva psihologa i radu na projektima Instituta za psihologiju. Inicirao je uvođenje novih pravaca psihološke terapije. Držao je predavanja, seminare i radionice na svim sveučilišnim centrima tadašnje Jugoslavije. Pokrenuo je izdavanje dva časopisa iz kliničke psihologije i aktivno je sudjelovao na svim saborima i kongresima psihologije. 

Napisao je više od 160 stručnih i znanstvenih radova od kojih se izdvajaju sljedeće knjige i veće studije:

Treći roditelj-Novi pravci grupne psihoterapije, Nolit, 1980. ; Vekslerov individualni test inteligencije, Standardizacija i priručnik, DPS, 1981.;

Psihodijagnostika, prvo izdanje, Nolit, 1984. i dopunjena verzija, Zavod za udžbenike,  2009.; Projektivna psihologija-Roršahov test ličnosti, Nolit, 1989.;

Klinička psihologija individualna i socijalna, Berger, J., Biro, M. i Hrnjica, S. Naučna knjiga, 1990.; Psihološki potporni sistem, Model bazičnih oslonaca ličnosti, DPS, 2002.; Sinopsis. Pitanja psihološke procene ličnosti i integracije, DPS, 2003.; Empiriocentrična perspektiva u psihologiji, DPS, 2013. Erving Polster  jedan je od začetnika Gestalt psihoterapije. Ravnatelj je Gestalt Training Centre u San Diegu, Kalifornija, te je profesor na Odsjeku za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Kaliforniji, San Diego. Održava treninge, radionice i predavanja u SAD-u i inozemstvu te je član uredništva časopisa the Gestalt Journal.

Do sada je objavio brojne knjige među kojima se ističu i najprodavanija Gestalt Therapy Integrated (1973.), koju je napisao zajedno sa suprugom Miriam Polster, zatim “Every Person’s Life is Worth a Novel” (1987.) te zadnja, objavljena 2006. , "Uncommon Ground: To Enhance Everyday Living". Doprinio je i objavljivanju brojnih antologija među kojima se izdvajaju “Escape from the Present: Transition and Storyline” (1987.) i “The Self in Action: A Gestalt Outlook” (1992) u knjigama “The Evolution of Psychotherapy” koje je uredio Jeffrey Zeig.

Stekao je naslov doktora znanosti iz kliničke psihologije pri Case Western Reserve University 1950. te je bio je osnivač Gestalt instituta Clevelanda 1953. kojim je predsjedao do 1973. kad je započeo s radom u Kaliforniji.

Predavanje koje je g. Erving Polster pripremio za Kongres iznijet će u njegovo ime g. Michael Vincent Miller.Dr. sc. Emilija Stoimenova Canevska je afirmirani psihoterapeut, supervizor i trener. Neprekidno ulaže u izgradnju i razvoj Instituta za edukaciju iz Gestalta u Skopju kao edukativnog centra visokih standarda u kojem iznova stasaju nove generacije studenata i diplomiranih Gestalt treapeuta uz očuvanje visoke kvalitete. Dr. sc. Stoimenova je dekan Fakulteta društvenih i humanističkih znanosti pri Međunarodnom balkanskom sveučilištu u Skopju. Potpomaže i vodi razvoj diplomskog i poslijediplomskog studija psihologije. Dr. Stoimenova ima više od 16 godina predavačkog iskustva u različitim akademskim institucijama u području psihologije, istraživačkog rada i studija za odnose s javnošću.

Ljubav prema psihoterapiji u cjelini, s posebnim naglaskom na Gestalt psihoterapiju, veliki joj je motiv za cjeloživotno obrazovanje i brojne edukacijske treninge iz tog područja. Dr. Stoimenova je objavila značajan broj radova u istaknutim izdanjima kao što su, među ostalim, Klijentova prava u psihoterapiji 2013. i Retrofleksija kao kreativna prilagodba Makedonaca 2014.

Dr. Stoimenova je jedan od pionira u području psihoterapije u Makedoniji koja drži korak s europskim i svjetskim standardima. Nositelj je profesionalnih certifikata:

EC-a (Europski certifikat za psihoterapiju), EAGT-a (Europski certifikat za Gestalt psihoterapiju), EAGT- certifikat za supervizora, Diploma iz primijene Gestalta u organizacijama pod mentorstvom Paula Barbera i Kena Evansa.

Dr. Stoimenova se posvetila razvoju i poučavanju Gestalt psihoterapije u regiji te aktivno surađuje s međunarodnim Gestalt institutima. Trener i jedan od direktora Instituta za Gestalt terapiju (IFG) u Dusseldorfu, Njemačka. Diplomirao je protestantsku teologiju te je stekao diplomu iz psihoterapije na “Gestalt Institute Rheinland”, a kod Isadora Froma  je učio Gestalt terapiju. Predavao je psihologiju i Gestalt terapiju na “Diakonische Akademie” u Stutgartu i bio je potpredsjednik “Deutsche Vereingung fur Gestalttherapie” (DVG), Frankfurt/Berlin, potpredsjednik “Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbande u Bonu i predsjednik njemačkog udruženja "Otto Rank" u Dusseldorfu.

Također je akademski član uređivačkog odbora specijaliziranih časopisa: “Gestalt terapija”, Dusseldorf/Berlin, “Psihologija – Forum” Beč/New York i “Internacionalne studije Gestalt terapije”, Rim/Sirakuza. 

Osnivač je i ravnatelj Internacionalnog centra za ples, kazalište i glazbu u Dusseldorfu. 

Dobitnik je nagrade “Chevalier des Artes et des Lettres”, koju mu je 1991. dodijelilo francusko Ministarstvo kulture i obrazovanja na čijem čelu je bio Jacques Lang.

Objavio je nekoliko publikacija baveći se pitanjima kulturnog menadžmenta, razvoja kulturnh projekata kao i psihoterapeutskim temama, dijagnozom i supervizijom.Jungovski je analitičar i član IAAP-a koji je ujedno završio edukaciju iz psihoalize i kliničke psihologije te drži privatnu praksu u Beogradu.

Radi kao docent pri Odsjeku za psihologiju na Sveučilištu Beograd gdje u okviru diplomskog i poslijediplomskog studija predaje kliničku psihologiju, procjenu ličnosti, Rorschachovu metodu te analitičku i arhetipsku psihologiju.

Nastavnik je i predavač na Gestalt trening institutu psihoterapije (GPTIM) na Malti.

Već dugi niz godina njegovi glavni interesi su arhetipska psihologija, fenomenologija, otjelovljenje, imaginacija, mitologija, narativ, hermeneutika te pravoslavna mistična teologija.

Objavio je brojne radove i članke o kliničkoj psihologiji i procjeni ličnosti kao i o analitičkoj i arhetipskoj psihologiji, uključujući i dvije knjige: Psihologija ženskog (1995.), O duši i bogovima: Teorija i praksa arhetipske psihologije (2001.) Nedavno je, pored ostalog, pozvan da kao predavač sudjeluje pri Međunarodnoj školi za analitičku psihologiju (ISAP) u Zurichu u Švicarskoj.Registrirani je psihoterapeut Britanskog Savjeta za Psihoterapiju (UKCP) . Također je direktor Psihoterapeutskog Instituta  za savjetovanje i edukaciju Scarborough (SCPTI) i osnivač Europskog Instituta za psihoterapeutske studije u Normandiji, Francuska (EUROCPS) kojeg je EAPTI verificirao. Radi kao terapeut, supervizor i trener u mnogim europskim zemljama, među ostalim, u Engleskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Malti, Izraelu, Italiji, Irskoj, Danskoj, Rumunjskoj, Norveškoj, Švedskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Srbiji. 

Ken je više godina radio u domeni socijalnog rada, a nakon toga je na Sveučilištu Cambridge završio studijski program za zvanje anglikanskog svećenika te radio u području mentalnog zdravlja. Kvalificiran je kao Gestalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut i ima bogato iskustvo  u radu s odraslima, parovima i grupama u državnom i privatnom sektoru.

Glavna područja njegovog profesionalnog djelovanja su: psihoterapija, supervizija, savjetovanje, terapijska edukacija i istraživanje. 

Sa svojom suprugom Johannom, također Gestalt psihoterapeutkinjom, vodi farmu La Volee u Francuskoj koja je pro-organska i potiče samoodrživost i ekološke principe seoske proizvodnje.Dr. Vladimir Milošević je psihijatar i psihodramski psihoterapeut i edukator.

Diplomirao je i specijalizirao psihijatriju na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Beogradu. Radio je kao psihijatar i psihoterapeut u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, kasnije, takođe u Beogradu, u privatnoj praksi, a trenutno radi u Psihijatrijskoj bolnici u Idriji (Slovenija).

Psihodramski terapeut je od 1990. (edukacija realizirana u saradnji s Medical School Univ. of Oxford i Medicinskim fakultetom u Beogradu). Od sredine 90-tih voditelj je psihodramske edukacije u Beogradu, kasnije u Novom Sadu. Od 2004. voditelj je psihodramske edukacije i u Zagrebu. U pripremi je i edukativna grupa u Ljubljani. Supervizor je psihodramske edukacije u Skoplju.

Također je voditelj edukativnih psihodramskih radionica u Torinu, Tel Avivu, Briselu, V.Britaniji, Ljubljani,  Zadru, Splitu, Poreču, Skoplju, Zagrebu... Voditelj je psihodramskih radionica i predavač na IAGP, BPA , IFTA i EAP kongresima u Londonu, Beču, Jeruzalemu, Oxfordu, Cambridgeu, Sheffieldu, Dublinu, Budimpešti, Guadalahari, Istambulu, Rimu, Beogradu, Ljubljani... Suosnivač je i voditelj međunarodnih edukativnih seminara Cross Cultural Training Days i International Spring Accademy of Psychodrama. Suosnivač je Jugoslovenske psihodramske asocijacije, Instituta za psihodramu kao i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Autor je većeg broja stručnih radova iz područja psihijatrije, psihoterapije i psihodrame.Dr. sc. Michael Vincent Miller je psihoterapeut i edukator iz Gestalt terapije s trideset i osam godina iskustva i  trenutnim profesionalnim angažmanom u New Yorku. Svoja znanja i iskustva stekao je najvećim dijelom kroz edukaciju s Fritzom Perlsom, Isadorom Fromom i Polsterovima.  Nakon deset godina podučavanja na Sveučilištu Stanford i Massachusetts Institute of Technology, postaje suosnivač Boston Gestalt Institute. Pruža edukaciju iz Gestalt terapije i psihoterapeutima u desetak zemalja. Bio je u uredničkom odboru „Gestalt journal“ te savjetodavni urednik za „International Gestalt Journal“. Osim objavljivanja članaka u brojnim znanstvenim i stručnim časopisima, napisao je četiri knjige: "Intimate Terrorism: The Crisis of love in an Age of Disillusion" (1996), objavljenu na osam jezika; "La Poétique de la Gestalt-therapie" (2002), objavljena u Francuskoj,  "Teaching a Paranoid to Flirt" (2011), zbirku svojih radova tijekom trideset godina na temu Gestalt terapije i "A Gestalt Therapy Testament" (2014) koja je objavljena na engleskom i talijanskom u Milanu. Peter Philippson, mag. Gestalt psihoterapije, registrirani je gestalt psihoterapeut i trener UKCP-a, član učiteljskog i supervizorskog osoblja Instituta za gestalt psihoterapiju i edukaciju UK (GPTIUK), osnivački član Manchester Gestalt Centre, redovni član New York Institute for Gestalt Therapy, viši trener GITA-e (Slovenija), član savjetodavnog tijela Centre for Somatic Studies te gostujući trener mnogih edukacijskih programa u inozemstvu. Bivši je predsjednik Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Autor je 'Self in Relation', u izdanju Gestalt Journal Press, ‘The Emergent Self’, u izdanju Karnac/UKCP i ‘Gestalt Therapy: Roots and Branches’ , u izdanju Karnac, kao i  brojnih drugih poglavlja i članaka. Učitelj je i izučavatelj tradicionalnog aikida.Diplomirao je filmsku i TV režiju na FDU u Beogradu, magistrirao teoriju kulture na Fakultetu političkih nauka i doktorirao na Filozofskom fakutetu Sveučilišta u Skoplju u području filozofije znanosti (ontologije i gnoseologije).

Pozvani je predavač na Sveučilištu u Padovi u Italija, Visokoj školi za arhitekturu Bauhaus, Dessau, Njemačka, Odsjeku za povijest i teoriju kazališta Sveučilišta u Giessenu, Njemačka i Visokoj državnoj školi vizualnih umjetnosti, Rijksacademie u Amsterdamu, Nizozemska.

 Sudjelovao je na brojnim simpozijima i drži predavanja i seminare u zemlji i inozemstvu iz područja teatrologije, suvremene teorije filma, suvremenih medija, teorije vizualnih umjetnosti, pitagorijske estetike, povijesti filma...

 Dopisnik je i predsjednik sekcije za Nizozemsku i Belgiju «Tesla Memorial Society» iz New Yorka. Jedan je od osnivača fundacije Stichting International Academy of Universal Science u Amsterdamu pri kojoj je izabran za potpredsjednika i gostujućeg profesora.

 Bavi se književnošću, poezijom, prozom i kritikom. Objavio je zbirke pjesama « Emsel» i «Male pjesme»; roman «Duh Balkanije» i filozofsku studiju Leibnitzovo i Boškovićevo shvaćanje kontinuiteta.Dr. sc. Predrag D. Milosavljević, povjesničar i filozof prirodnih znanosti i tehnologije, teoretičar umetnosti.

Uže znanstveno područje: teorija proporcija, filozofija prirode i povijest antičke znanosti. Poseban interes ima za područja kulturne antropologije, teorije forme i filozofije arhetipa, fenomenologije, epistemologije, evolucije stvaralaštva, biosemiotike i metodologije multidisciplinarnog znanstveno-istraživačkog rada. U svojstvu tehničkog voditelja i člana akreditacijske skupine multidisciplinarnih doktorskih studija angažiran je na smjeru Povijest i filozofija prirodnih znanosti i tehnologije, Studije pri Sveučilištu, Sveučilište u Beogradu.

Autor je više desetina originalnih geometrijsko-konstruktabilnih metoda zlatnog reza i pravilnih poligona kao i većeg broja znanstvenih i stručnih studija utemeljenih na njihovoj implementaciji (posebno u pogledu analize znanstvenog i umjetničkog nasleđa). Bavi se ekspertizom stanja i iskorištenosti kulturnih resursa i kulturno-povijesnog nasljeđa, sudjelovao je u pripremi i planiranju programskih aktivnosti i strategije za promociju znanosti u Republici Srbiji. Suradnik je Centralnog instituta za konzervaciju (CIK) u Beogradu.

Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Phlogiston: časopis za istoriju nauke, koji objavljuje Muzej nauke i tehnike (MNT) u Beogradu. Organizator je i sudionik više znanstvenih i stručnih projekata kao i aktivnosti na području kulture u okviru kojih primenjuje iskustva zasnovana na multidisciplinarnim pristupima i metodologiji.

 Izvanredni je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje podučava etiku i bioetiku. Zamjenik je glavnog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te je i član uredništva znanstvenih časopisa Jahr, The Holistic Approach to Environment te In medias res. Uz brojne znanstvene članke i oglede u hrvatskim i međunarodnim časopisima i knjigama, objavio je i monografiju Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Zagreb, 2010.) te je bio jedan od urednika knjiga o filozofiji i rodu (Zagreb, 2005.) i filozofiji i medijima (Zagreb, 2014.). Aktivni je član brojnih znanstvenih, kulturnih i socioloških projekata i inicijativa. Glavna područja njegovog znanstvenog i stručnog interesa obuhvaćaju praktičku filozofiju, etiku i bioetiku, filozofiju tehnike, filozofiju prirode, filozofiju medija, filozofijsku hermeneutiku, feminističku i rodnu teoriju te socijalno-političku tematiku.Joyce je gestalt psihoterapeutkinja koja trenutno radi u privatnoj praksi te je supervizor i edukator pri Malteškom institutu za edukaciju iz gestalt psihoterapije (GPTIM).

Završila je socijalni rad na Sveučilištu Malta, a kasnije je stekla diplomu poslijediplomskog studija iz gestalt psihoterapije na GPTIM-u te diplomu magistarskih studija iz gestalt psihoterapije sa Sveučilišta u Birminghamu. Pohađala je edukacijski program iz porodičnih konstelacija po tradiciji Berta Hellingera koji je vodila dr. sc. Lidija Pecotić. Kvalificirani je obiteljski medijator.

Joyce je bila sedam godina potpredsjednica Church Agency  koja pruža dobrovoljno savjetovanje. Tijekom osam godina bila je podjednako član upravnog odbora Malteškog centra za medijaciju te Nacionalne obiteljske komisije. Redovan je gost u u televizijskim programima na temu psihologije i psihoterapije. James Corby izvanredni je profesor i pročelnik Odsjeka za engleski na Sveučilištu Malta. Završio je diplomski (Cum Honore) i poslijediplomski studij iz Engleskog jezika na Sveučilištu Malta te magistrirao i doktorirao iz Filozofije na Sveučilištu Essex.

Objavljivao je članke na temu književnosti i filozofije o romantizmu, modernizmu, performansu, fenomenologiji, politici i suvremenoj američkoj književnosti.

Jedan je od urednika knjige eseja pod nazivom Style in Theory: Between Literature and Philosophy (Bloomsbury, 2013.) te je jedan od glavnih urednika časopisa CounterText koji objavljuje Edinburgh University Press. Trenutno priprema nekoliko projekata za objavljivanje: posebno izdanje Journal for Cultural Research pod nazivom Critical Distance i dvije monografije: Performance and the Literary: Ethics, Risk and Play te The Art of Failure: Romantic and Post-Romantic Aesthetics.

Član je nekoliko istraživačkih mreža kao što su The Futures of Literature Research Network i The Uninvolvement Research Network (TURN). Držao je predavanja na konferencijama te je izlagao kao pozvani predavač, među ostalim, na sveučilištima  Birkbeck, Dundee, Essex, Helsinki, Malta, Mimar Sinan (Istanbul) Royal Holloway, St. Andrews, Sorbonne, Sussex i Tübingen.

Organizirao je i sudjelovao je u organizaciji brojnih konferencija uključujući ‘Style in Theory: Styling Theory’ (Malta, 2009.), ‘After the Modern’ (Malta, 2010.), ‘Cultural Translations’ (Malta, 2011.), ‘Desire, Literature, Culture’ (Malta, 2012.), ‘Writing Life’ (Malta, 2013.), ‘With Feeling’ (Malta, 2014.), ‘In Our Time’ (Malta, 2015.), ‘Scale’ (Malta, 2015.).

Trenutno se bavi istraživanjem slojevitog odnosa između “gubitka”, ravnodušja” i “utjehe” u književnosti, estetici i filozofiji.

 Joyce Cassar ima 25 godina iskustva u rukovođenju najviše razine koje obuhvaća 15 godina rada u turizmu i ugostiteljstvu na različitim pozicijama od generalnog menadžera hotela s četiri zvjezdice do komercijalnog i i marketinškog direktora hotela s četiri zvjezdice te zatim i kompanije za destinacijski menadžment. Stekla je magistarski stupanj iz menadžmenta turističkog ugostiteljstva na Sveučilištu Sheffield Hallam. Kasnije se preusmjerila na socijalni sektor te je radila mnogo godina kao ravnateljica Javne službe za zloupotrebu droga pri Caritasu (Malta) u okviru kojega je dobila zadatak da započne projekt za ženske konzumente, koji je još uvijek aktualan. Diplomirala je na Sveučilištu Malta stekavši magistarski stupanj iz Religijskih i humanitarnih studija te je 2013. godine stekla naslov doktora znanosti na istom sveučilištu s interdisciplinarnom disertacijom pod nazivom “Mental Disorder as vulnerable ground for evil.”

Trenutno je zaposlena kao Glavni direktor za provedbu u Uredu Premijera. Isto tako, aktivni je i predani član zaklade koja vodi Youth Fellowship te je, osim aktivnog sudjelovanja u kršćanskoj formaciji mladih kroz duhovno vodstvo, voditeljica i zakladine iscjeliteljske svećeničke službe. Osim toga, pruža tjednu podršku u programu za rehabilitaciju žena ovisnica u individualnim i grupnim tretmanima. Joyce već 30 godina sudjeluje u medijskoj produkciji i predstavljanju kulturnih i socijalno-duhovnih televizijskih i radijskih programa.Dr. Adrian Attard Trevisan je neuroznanstvenik. Doktorirao je na području neuroznanosti te je stekao magistarski stupanj u inženjerstvu i audiologiji. Trenutno je na drugom doktorskom studiju iz  fiziologije  pri Università degli Studi di Milano, Italija.

Surađivao je na međunarodnim istraživačkim projektima u Engleskoj i Francuskoj te je predavao na University of London i London Metropolitan University te je bio gost predavač na University of Malta, Oxford University, University of London i Università degli Studi di Milano. Dr. Trevisan je provodio istraživanja za brojne kompanije u biomedicinskom i biotehnološkom sektoru. Bio je nositelj istraživačkih potpora koje mu je dodijelio Medicinski istraživački savjet te je radio na istraživačkim projektima u okviru brojnih programa koje je financirala EU.    Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja je neuropsihijatrica i subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i integrativna psihoterapeutkinja. Osnivačica Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mlade, a predsjednica je i Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju. Nakon 45 godina radnog staža umirovljena je, ali aktivno radi s djecom u vlastitoj Poliklinici Kocijan/Hercigonja. U Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, gdje je radila do 1983., osnovala je odjel za autizam, zajedno s roditeljima

Centar za autizam te je osnovala i školu na dječjem psihijatrijskom odjelu.

Tijekom rata bila je savjetnica Vlade RH i nositeljica i organizatorica psihosocijalnog programa pomoći žrtvama rata. Radila je u bolnici za dječje bolesti „Klaićeva“, i osnovala Centar za metalno zdravlje.

U KB Dubrava bila je organizatorica i voditeljica Nacionalnog centra za psihotraumu i referalnog Centra za poremećaje uzrokovane stresom. Predavačica je na Medicinskom fakultetu.

Organizirala je edukaciju stručnjaka iz integrativne psihoterapije u UK koju provodi i u Hrvatskoj za što je na Prvom hrvatskom psihoterapijskom kongresu dobila naslov laureata.Dr. Avi Goren-Bar, rodom iz Tel Aviva u Izraelu, raspolaže 35-godišnjim radnim iskustvom na području kreativnog coachinga u raznim organizacijama u obrazovanju, vojsci (IDF - Izraelske obrambene snage), poslovnom svijetu i visokoj tehnologiji. Kao certificirani klinički i edukacijski psiholog i priznati stručnjak/terapeut na polju ekspresivnih umjetnosti, donosi iznimnu količinu praktičnog znanja o ljudskim potencijalima. Avijeva specijalnost je coaching na bazi analitičke psihologije Carla Junga, Gestalt terapije i ekspresivnih umjetnosti. Dr. Goren-Bar trenutno vodi 3 kvalifikacijska programa u Ateni, Istanbulu i Zagrebu.Mr.sc. Velimir Dugandžić, prof., certificirani je psihoterapeut i supervizor u psihosocijalnom radu  s Europskim certifikatom iz Gestalt psihoterapije ( EAGT ) i Europskim certifikatom iz psihoterapije

(ECP) koji dodjeljuje Europska organizacija za psihoterapiju iz Beča, gdje je redoviti član ( EAP ).

Velimir je međunarodni trener, supervizor i edukator ( BiH , Makedonija , Izrael ) i jedan od osnivača i suvlasnika Prvog Hrvatskog Gestalt Instituta Centar IGW Zagreb – u Zagrebu , gdje je i jedan od trenera. Velimir Dugandžić je predsjednik Društva Gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske (DGIPH) i član predsjedništva Saveza psihoterapijskih udruženja Hrvatske (SPUH) te punopravni član Hrvatskog društva  za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR).

Završio je četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije prema programu  njemačkog Gestalt Instituta (IGW Deutchland ) i nastavio Gestalt profesionalni razvoj u SAD-u - PGI Pacific Gestalt Institute iz područja Relacione Gestalt terapije s Lynneom Jacobs Ph.D i Garyjem Jontefom Ph.D (rezidencijalni programi  2014. i 2015. godine).

Certificirani je psihoterapeut  Kibernetike psihoterapije te je sudjelovao u šestogodišnjoj CPD edukaciji iz relacione  tjelesne terapije, a tri godine asistirao u okviru iste edukacije pod vodstvom Toma Warnecka i Carmen Joanne Ablack, trenerima iz Chiron association for Body Psychotherapy UK. Završio je dvogodišnji intenzivni program iz Kliničke Expresivne Art Terapije i educiran je iz područja Sistemskog Gestal Coachinga prema programu IGW Deutchland. Trenutno je u procesu upisa Doktorskog studija iz područja socijalnog rada na Sarajevskom Sveučilištu.

Psihoterapijom i savjetovanjem bavi se 18 godina, u posljednjih 7 godina u privatnoj praksi Dugan d.o.o za poticanje osobnih , obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu / Hrvatskoj .Alemka Dauskardt rođena je u Zagrebu, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, a magistrirala na odsjeku za psihologiju, Monash University Melbourne. Osim edukacije iz Gestalt terapije koju je stekla pri Gestalt institutu Melbourne, pohađala je edukaciju i iz drugih psihoterapijskih pravaca. Posebno se specijalizirala za obiteljsko i bračno savjetovanje, a završila je i specijalističku obuku u radu s traumom pri “Victorian Foundation for Survivors of Torture and Trauma” u Melbourneu gdje je i radila niz godina.

Od kada se 1995-te godine upoznala sa sistemskim konstelacijama ne prestaje biti inspirirana ovom metodom. Učila je intenzivno od Berta Hellingera i drugih vodećih sistemskih terapeuta. Ovu metodu koristi u individualnoj terapiji, a zajedno sa suprugom Maxom vodi konstelacijske radionice i obuku za voditelje konstelacija. Alemka prevodi literaturu iz sistemskih konstelacija, organizira međunarodne konstelacijske seminare, objavljuje u međunarodnom magazinu za sistemske konstelacije “The Knowing Field” i član je međunarodne udruge za sistemske konstelacije – ISCA-e.

Alemka je psihologinja, psihoterapeutkinja, edukatorica, sistemska terapeutkinja i voditeljica sistemskih konstelacija, zainteresirana za novija istraživanja “graničnih” fenomena svijesti, s posebnim zanimanjem za intersekcije između znanosti i spiritualnosti, zadovoljna da se ne identificira previše niti sa jednim “kampom”, niti jednom disciplinom ili profesionalnim poljem.Margareta Mesić, univ.spec. , klinička je psihologinja, certificirana gestalt psihoterapeutkinja i supervizorica, trenerica bazičnog dijela edukacije iz gestalt terapije.

 Od 2007. godine do danas (Psihika d.o.o.) organizira i provodi edukacije iz gestalt psihoterapije po programu Gestalt Instituta Malta (GPTIM) te provodi individualnu i grupnu psihoterapiju i superviziju. Od 1999. do 2014. godine radila je u kliničkim uvjetima rada s rizičnom populacijom, ovisnicima, njihovim obiteljima i na poslovima primarne prevencije i mentalnog zdravlja. Član je povjerenstva za psihoterapiju Hrvatske psihološke komore, član Nadzornog odbora Hrvatske psihološke Komore, član Upravnog odbora DGIPH-a.

Pridruženi je učitelj u HITUDIM-u za polaznike edukacije iz psihoterapije za rad s djecom i mladima. Član je EAGT-a. Osnivački je član Europske asocijacije za terapijski rad s djecom i mladima (EIATCYP) i pridruženi član Hrvatskog društva za superviziju (HDSOR).U toku i nakon rata u BiH, duže vrijeme radi u međunarodnim organizacijama (OSCE, OHR, USAID) na raznim projektima reforme u BiH. Diplomirani je psiholog i od 2006. kao Gestalt psihoterapeut stječe certifikat EAP-a i EAGT-a.  Od 2004. godine osnivač  je instituta za edukaciju iz Gestalt terapije Psiho-Integrum Sarajevo gdje radi kao trener i supervizor. Od 2009. primjenjuje gestalt terapiju u organizacijskim sistemima u BiH, a privatnu praksu obavlja u BiH i Hrvatskoj. Magistrant je na Odsjeku za psihologiju u Sarajevu. Od 2005. pokreće nacionalno Udruzenje za Gestalt terapiju u BiH te Savez psihoterapijskih udruženja BiH.  Tomaž Flajs ima Europski certifikat za psihoterapiju (EAP) i redovni je član Europskog društva za gestalt terapiju (EAGT). Također je nositelj certifikata GATLA kao i diplome GPTI-a (Gestalt Psychotherapy and Training institute from Great Britain). Predsjednik je Slovenskog društva za gestalt psihoterapiju - SLOGES i potpredsjednik Slovenske krovne udruge za psihoterapiju (SKZP). Suosnivač je GITA-e, Instituta za gestalt terapiju u Ljubljani, gdje radi kao gestalt psihoterapeut, supervizor i trener. Također vodi treninge u inozemstvu: Austriji, Hrvatskoj, Gruziji i Rusiji. Piše članke o gestalt psihoterapiji, među ostalim: „Muški i sram“, „Političke dimenzije psihoterapije“ i „Rad s metaforama u Gestalt terapiji“ koji su izdani u slovenskom časopisu za psihoterapiju Kairos.MARIJA STEFANOVIĆ je klinička psihologinja, gestalt psihoterapeutkinja, edukatorica i supervizor, organizatorica aktivnosti i pomoćnica direktora Gestalt Studija Beograd.

Diplomirala je kliničku psihologiju na Sveučilištu u Beogradu. Posjeduje certifikat psihoterapeutkinje Srpskog udruženja za psihoterapiju i ECP-a i EAGT-a.

Bila je angažirana u radu humanitarnih organizacija: “Zdravo da ste”, IRC, “Save the Children” i IAN, u aktivnostima povezanim s pružanjem psihološke podrške izbjeglim i raseljenim osobama, u kolektivnom i privatnom smještaju. Ciljane skupine su bile odrasli, mladi i djeca.

Osnovala je NVO "Horizonti", u kojoj je kao menadžerica i koordinatorica, zajedno s pedesetak angažiranih stručnjaka, sudjelovala u realizaciji programa psihosocijalne podrške širom Srbije. Od 2002. godine u okviru Centra za djecu, mlade i obitelj «Oaza» realizira niz preventivnih i edukativnih programa.

Završila je edukativni program u školi koju vodi Dr. Lidija Pecotić, stječući iskustvo u radu s priznatim Gestalt terapeutima: D. Davidoff, Joseph Zinker, B.Müller, Michael Miller, Ole Ry Nielsen, Filipo Rametta itd. 

Takođe je pohađala programe iz drugih terapijskih pravaca – TA (Josip Berger, Lukrecija Vranešević), porodična terapija, sistemski pristup (Nada Polovina), bioenergetska analiza (Stanka Gavrić, Divna Perić, Filip Helfner).

Gostujući je trener i supervizor u Gestalt centrima u Skopju (Makedonija), Zagrebu, Zadru, Rijeci (Hrvatska), Podgorici (Crna Gora), Sarajevu (BiH).Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistarski studij je završila na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Završila je četvorogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije (Europski akreditirani institut  za obrazovanje iz područja  psihoterapije ‘’Geštalt studio Beograd’’). Nositelj je nacionalnih i europskih certifikata za psihoterapiju (SDPTS, EAGT, ECP). Upoznata je i s osnovama jungijanske psihoterapije, transakcijske analize, tjelesne i  REBT psihoterapije.

Subspecijalizirala je primjenu gestalt terapije u radu s organizacijama (The European Association for Gestalt Leadership  and Organisational Development in association with GPTIM).

Bavi se psihoterapijom u privatnoj praksi  u Beogradu (individualnom, grupnom, terapijom parova  i consulting za pojedince iz organizacija i organizacije). Supervizor je i trener Europskog akreditiranog instituta za psihoterapiju „Gestalt studio“.

Koautor  je više knjiga i priručnika na području komunikacija.Diplomirala je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu te stekla naslov magistra psihologije – modul psihoterapija u Novom Sadu. Doktorant je kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu.

Završila je edukaciju iz gestalt psihoterapije i stekla ECP (Europski certifikat iz psihoterapije), certifikat EAGT-a (Europsko udruženje iz gestalt psihoterapije) i certifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Osim iz gestalta, prošla je edukaciju i iz drugih psihoterapijskih pravaca poput transakcijske analize, REB-ta, analitičke psihoterapije,  tjelesne psihoterapije, EMDR-a itd.

Od 1994. godine, u privatnoj praksi bavi se individualnom i grupnom terapijom i terapijom parova, od 1998. edukacijom te od 2003. supervizijom.

Supervizor je i trener Europski akreditiranog instituta za psihoterapiju „Gestalt studio“ i predavač Mokrogorske škole menadžmenta. Sarađivala je s brojnim nevladinim organizacijama.

Svoju psihoterapijsku praksu obavlja na srpskom i engleskom jeziku.

Osim u Beogradu radila je u Sarajevu, Rijeci, Novom Sadu i Nišu.

 

 Rođena je 27. 1. 1966. u Somboru. Diplomirala je psihologiju 1992. u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Od 1992. radi kao nastavnik psihologije i stručni suradnik-psiholog u Medicinskoj školi u Šapcu, a od 2002. do 2013. je ravnatelj iste škole. 2000. godine je diplomirala Gestalt terapiju u GSB, a od 2002., educira i provodi superviziju za studente GSB-a. Završila je i brojne edukacije za rad s adolescentima, njihovim roditeljima, nastavnicima, upravljanje ljudskim i financijskim resursima, primjenu Gestalt terapije u radu sa djecom i adolescentima, kao i u radu s organizacijama. Surađivala je i s mnogim NVO-ima na raznim projektima (podrška izbjeglim i raseljenim osobama, adolescentima, LGB populaciji…). Trenutno živi i radi u Šapcu i Beogradu i radi u svom privatnom savjetovalištu za psihoterapiju, edukaciju i superviziju.Ivana Vidaković mr., diplomirala je i magistrirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. U razdoblju od 1999.-2013. bila je suradnik u više nevladinih organizacija na psiho-socijalnim projektima u Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Bavila se istraživanjima i psihoterapijom post-traumatskog stresnog poremećaja-PTSP-a. Kao istraživač i koordinator sudjelovala je u više međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata podržanih od Europske Komisije. Od 2009. godine pridruženi je suradnik International Trauma Treatman Programme, USA. Od 2005. bavi se razvojem u domeni ljudskih resursa, kao konzultant i trener pri tvrtki ITO Wien. Također od 2005., Ivana je gestalt psihoterapeut, kasnije i pridruženi učitelj i supervizor pri Gestalt Studijju Beograd. Ima završene edukacije i iz drugih psihoterapija (EMDR, Grupna analitička terapija, Kratka psihoanalitička psihoterapija, Kratka terapija orijentirana na rješenja – SFBT, i dr.). Aktivno je uključena u rad profesionalnih udruženja psihoterapeuta (EAGT -Europska asocijacija za gestalt terapiju i EAP -Europska asocijacija psihoterapeuta), i njihovih odbora: RC- odbor za istraživanje u gestalt psihoterapiji, HR&SR – odbor za ljudska prava i socijalnu odgovornost, PC&QS- odbor za profesionalne kompetencije i standard kvaliteta u gestalt psihoterapiji, EAP radna skupina za razvoj općih i specifičnih kompetencija u psihoterapiji, i dr. Gestalt radionice i predavanja držala je u Grčkoj, Švicarskoj, Italiji, Ukrajini, Belgiji. Ko-urednik je 3 nacionalne i 3 međunarodne publikacije i autor je više od 35 članaka/poglavlja u monografijama i časopisima iz psihologije i psihoterapije.Ljiljana Bozović, klinički psiholog, diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Od 1993. godine bavi se psihološkim aspektom oporavka osoba nakon gubitka dijela tijela kao zdravstveni suradnik u timu za protetičku rehabilitaciju osoba s amputacijama ekstremiteta. Kao istraživačica i koordinatorica sudjelovala je u međunarodnim projektima na području psihosocijalne rehabilitacije osoba sa amputacijama ekstremiteta – žrtava rata. Autor je niza radova iz ovog područja djelatnosti koji su izloženi na znanstvenim i stručnim skupovima psihologa i liječnika te objavljeni u stručnim časopisima i monografijama.

2001. godine stječe diplomu gestalt psihoterapeuta i bavi se individualnim i grupnim terapijskim radom u savjetovalištu “Psihološki prostori” (od 2009. godine “Novi prostori”). Jedna je od autora i realizatora projekta “Radost materinstva” (psihološka pomoć i podrška budućim majkama), koji je dobio podršku organizacije “Save the Children”. 2002. godine postaje pridruženi učitelj pri Gestalt Studiju Beograd. Ima završene edukacije iz drugih psihoterapija – Bihevioralne terapije, Transakcijske analize s kognitivnim elementima, EMDR.  Antonio Aras diplomirani je teolog  s višegodišnjim  iskustvom vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama u Vršcu i Beogradu. Među prvima je počeo s organizacijom edukativnih seminara namijenjenih nastavnicima vjerske nastave, a kasnije i programa stručnog usavršavanja za prosvjetne radnike.  Volontirao je u “Čovjekoljublju” na programu “Psihosocijalna podrška ljudima oboljelih od HIV-a” 2003/2004 i u  ATC -Centru protiv trgovine ljudima, 2004. Sudjelovao je u programu “Vjera i dijalog”, Washington, Philadelphia 2007/2008, nakon čega organizira projekt “Susret mladih iz Srebrenice i Vršca” 2008. Organizator je projekta “Međuvjerski dijalog pravoslavnih i katolika” 2010. Kao edukator i asertivni trener organizirao je više različitih seminara i radionica na kojima je do sada prisustvovalo preko 1000 sudionika. Njegova trenutna zanimanja spajaju kršćansku tradiciju i psihoterapiju. Ima preko 7 godina iskustva u psihoterapijskim edukacijama: završava transakcijsku analizu na Psihopolis institutu (TA 101, 201, 202), i na trećoj je godini psihodrame u organizaciji RAIP-a i SPA Moreno. Potpredsjednik je upravnog odbora Crvenog križa Savski venac.Mr.sc. Mirela Badurina, Gestalt psihoterapeut, europski je certificirani psihoterapeut (ECP) i Europski certificirani Gestalt psihoterapeut ( EAGT).

Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom, adolescentima i odraslima stjecala je u internacionalnim organizacijama (World Vision International, Save The Children UK, SOS Kinderdof) radeći na pozicijama facilitatora, voditelja, istraživača i supervizora psiho-socijalnih Programa usmjerenih na očuvanje i jačanje dječjeg integriteta.

Voditelj je i predavač mnogih projekata namijenjenih djeci i mladima i njihovom potpunijem i kreativnijem razvoju. 

Autor je radova: Razvoj privrženosti kod djece u porodičnom i izvanporodičnom okruženju,  Mentalno zdravlje djece rane adolescentne dobi, Dijagnoza i procjena klijenta – Gestalt pristup, Minimalni standardi-dječja verzija - za planiranje, pružanje i praćenje usluga dječje zaštite  na razini entiteta u BiH, te je koautor Priručnika za nastavnike osnovnih škola u BiH: “Prevencija nasilja koja uključuje djecu i promocija poštivanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem.

Od 2006. godine obavlja praksu za savjetovanje i psihoterapiju i radi s djecom, adolescentima i odraslima u Sarajevu. Rene' Camilleri je katolički svećenik s Malte. Studirao je filozofiju i teologiju na Sveučilištu Malta i stekao magistarski stupanj. Nastavio je obrazovanje kroz doktorat iz filozofije na Gregorijanskom sveučilištu u Rimu. Posljednjih 30 godina poučava teologiju i religijske studije na Sveučilištu Malta gdje je posebno usmjeren na istraživanja na području crkve i društva, religije i kulture. Sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanja za svećenstvo i laike, a  posljednjih 10 godina zadužen je za kurikulum religijskog obrazovanja u školama. Piše tjedne članke za malteški tjednik The Sunday Times te je redoviti gost okruglih stolova u medijima.Ivan Koprek stekao je diplomu iz filozofije i teologije te je  doktorirao iz filozofije u Münchenu. Boravio je na Marquette University (USA) i na Boston Collegeu (USA). Obavljao je službu dekana u razdoblju od 1995. do 2001. godine.

Objavio je sljedeće knjige: Ethos und Methodos des Philosophierens. Die moderne Orientierungskrise und ihre Therapie im Denken von Karl Jasper (1988), Korak za smisao (1992), Život u obitelji za godinu obitelji (ur.) (1994), Tako ćete imati mir (ur.) (1995), Kao dio mene. Etika - krepost - prijateljstvo (1995), Etika - priručnik jedne discipline (ur.) (1996), Zlo vrijeme za dobro (1997), Ljudska prava čovjekovo dostojanstvo (1999), Defensor hominis (ur.) (2003), Mala povijest etike (2004), Religije i novac (ur.) (2005). Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka u inozemnim i domaćim filozofskim časopisima. Urednik je međunarodnoga časopisa Disputatio Philosophica. Predaje kolegije: etiku, filozofiju kulture, povijest novovjekovne filozofije, povijest suvremene filozofije.Edin Urjan Kukavica rođen je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 1967.

Šejh Edin Urjan Kukavica je pisac, autor tri romana i knjige historiografskih eseja: Vijernik, Beš, Antropologija tesavvufa, Anatomija ibadeta. 

Prevoditelj je nekoliko knjiga na području tesavvufa, perenijalne filozofije, tradicionalne umjetnosti i islamske filozofije te je autor i prevoditelj članaka i tekstova u dnevnim novinama i časopisima u Bosni i Herzegovini.

Još nekoliko njegovih romana i autorskih djela i knjiga čeka na objavljivanje. Anica Dudvarski je klinički psiholog, certificirani Gestalt terapeut, supervizor i trener  početnog i naprednog stupnja edukacije iz Gestalt terapije.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Beogradu i završila specijalističke studije iz predškolske pedagogije.

Završila je četverogodišnji studij iz gestalt psihoterapije pri Gestalt studiju Beograd  gdje već 10 godina radi kao učitelj i supervizor. 2009. godine završila je dodatnu edukaciju iz psihoterapeutskog rada s djecom i adolescentima pri Gestalt institutu Malta.

Tijekom edukacije iz gestalt terapije, osim pohađanja radionica koje je vodila  dr. sc. Lidija Pecotić i ostali poznati gestalt terapeuti (Bertram Miller, Douglas Davidoff, Serge Ginger, Ken Evans), završila je edukaciju iz kognitivno-bihevioralne terapije pri Zavodu za psiho-fiziološke poremećaje u Beogradu.

Trenutno radi kao psiholog u Domu zdravlja “Bečej“.

Od 2000. godine trener je i supervizor za suradnike i edukatore: “Podrška dječjem samopoštovanju kroz kooperativnu komunikaciju”, te od 2003., trener je u programu za suradnike, edukatore i učitelje: “Zdravi razvoj”.

Član je Udruženja psihoterapeuta Srbije, EAGT-a i “Društva za dječju i adolescentsku psihijatriju i srodna zanimanja”.

Radila je, među ostalim, u Novom Sadu, Beogradu, Zadru, Osijeku, Novom Pazaru i Nišu.

 Dragana Lalić diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smjer psihologija, a zatim je završila edukaciju u okviru Gestalt studija u Beogradu i stekla zvanje Gestalt psihoterapeutkinje.

Sedam godina je radila u okviru nevladinog sektora, sudjelovala je u edukacijama za rad s različitim grupama, kreirala i realizirala brojne seminare za osobni i profesionalni razvoj. Nakon toga pružala je podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama i radila kao školski psiholog u osnovnoj školi. Paralelno s time, poslednjih devet godina radi kao terapeut u privatnoj praksi. Nakon dugogodišnjeg bavljenja jogom, završila je tečaj za instruktore joge. Istražuje mogućnosti korištenja tehnika joge u psihoterapijskom radu.

 Bosiljka Janjušević, univ. mag., završila je smjer kliničke psihologije, a magistarski stupanj je stekla radom na temu “Svjesnost u Sestalt psihoterapiji”. Doktorantkinja je na Sveučilištu Alpe Adria, Klagenfurt-Graz-Beč na području primjene joge u psihoterapiji. Istraživala je i pisala o prakticiranju tehnika joge i upravljanju stresom, depresiji, bijesu, asertivnosti i lokusu kontrole.

Bosiljka Janjušević je certificirana instruktorica joge, istraživačica u Međunarodnom društvu za znanstvena interdisciplinarna istraživanja na području joge i gestalt terapeutkinja u treningu.

 Diplomirala je književnost i pedagogiju na Filozofskom fakultetu te Solo pjevanje na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu. Nastavila je s obrazovanjem kroz knjige, radionice, osobna iskustva i dugogodišnje profesionalne psihoterapijske edukacije. Diplomirani je Gestalt psihoterapeut s certifikatom IGW-a (Institut za Gestalt psihoterapiju iz Würzburga), Psihodramski psihoterapeut s certifikatom IPD-a (Institut za psihodramu iz Beograda) i Transpersonalni psihoterapeut  s certifikatom EUROTAS-a (Europske transpersonalne asocijacije). Posjeduje i ECP (Europski certifikat za psihoterapiju).

Član je Društva gestalt integrativnih psihoterapeuta Hrvatske, Centra za psihodramu, The European Transpersonal Association i European Association for Psychotherapy.

Vodi individualne, partnerske i grupne terapije, kao i terapiju i superviziju edukanata iz gestalt psihoterapije, a nedavno je postala trener i supervizor u psihodrami.

Uz to, dosad su joj objavljene knjige Govor snova (Zagrebačka naklada, 1994; drugo izdanje Medicinska naklada, 2002.), Tragajući za sobom (Sipar, 1997.) i Krilate sandale (Profil, 2009.).Frosina Ristovska je licencirana psihologinja koja radi u privatnoj bolnici u Skopju (Specijalna bolnica Filip Vtori za kirurške slučajeve ). Trenutno je u završnoj fazi magistarskog rada na temu Psihologije ličnosti i savjetovanja. Pohađa i edukaciju iz Gestalt terapije na Gestalt institutu-Skopje te je trenutno u supervizijskoj grupi. Član je grupe psihoterapeuta koji volontiraju u prostorima Makedonskog Crvenog križa kao zajedničkog projekta Gestalt instituta - Skopje i Makedonskog Crvenog križa. Asistent je za prediplomski studij na Fakultetu psihologije za kolegije Ličnost i Teorije ličnosti. Koristi svoje znanje iz Gestalt terapije u svakodnevnom radu s pacijentima različitih zdravstvenih stanja, posebno onih s bolestima srca. Angelika Burovski je u duši poduzetnica. Ima iskustvo u vođenju obiteljske tvrtke kao i pokretanju drugih aktivnosti. Uvijek je otvorena prema novim kreativnim poslovnim poduhvatima. Diplomirala je Marketing i komunikacije na IFM u Ženevi te je magistrirala Odnose s javnošću pri NYUS u Skopju, Makedonija. Trenutno je na četvrtoj godini edukacije iz Gestalta na Gestalt institutu Skopje te ujedno pohađa i magistarski program iz Organizacijskog razvoja sa stajališta Gestalta, sistema i kompleksnosti pri Metanoia Instutute u Londonu. Posvećeno pridonosi razvoju savjetovanja u organizacijskom razvoju u Makedoniji i šire, u regiji.Edith Blanquet je klinički psiholog, Gestalt terapeut, supervizor i učitelj. Stekla je magistarski stupanj iz «filozofije, tekstova i znanja».

Rođena je 1960. godine, a trenutno živi u blizini Carcassonne, u Francuskoj, gdje radi sa  svim dobnim skupinama.

U profesionalnim krugovima poznata je po radu s klijentima koji se u klasičnom smislu nazivaju « psihotičnima».

Na čelu je Škole za edukaciju iz Gestalt psihoterapije (EGTP).

Kao autor nekoliko francuskih znanstvenih članaka iz Gestalt terapije, radi na prilagođavanju teorije Selfa kao procesa "jezičnog in-formiranja» («jezični Gestaltung»).

Njezin je istraživački rad objavljen u francuskom gestalt časopisu «Cahiers de Gestalt-Therapie» frankofonog CEG-t. Također je i član uredništva navedenog časopisa koji objavljuje L'Exprimerie, Bordeaux, Francuska.

Autor je eseja koji je objavila Elipses, Pariz, 2012. «Naučiti filozofirati s Heideggerom». U svojem istraživanju uglavnom se fokusira na pružanje kliničkog pristupa raznih oblika (gestalten) ljudske prisutnosti, naslanjajući se na ontologiju Martina Heideggera: Dasein.Stekao je magistarski stupanj na Sveučilištu u Sarajevu. Radio je kao psiholog u javnom zdravstvu deset godina, a od 1990. radi u privatnoj praksi kao klinički psiholog i tjelesni psihoterapeut. Osnivač je Kosovske udruge za psihoterapiju  te je od 2003. član Odbora EAP-a.

Nakon rata na Kosovu, prolazi edukaciju iz medicinskog pristupa Mind-body u Washington D.C. da bi zatim počeo raditi kao terapeut za rad na traumama s ljudima koji su patili od ratnih trauma. Istovremeno nastavlja s edukacijom iz Pozitivne terapije na Wiesbaden akademiji za pozitivnu psihoterapiju (WAPP) da bi postao međunarodni viši trener iz Pozitivne psihoterapije.

Od 2007. redovno drži edukaciju iz Pozitivne psihoterapije u brojnim zemljama (Turska, Cipar, Ukrajina, Rumunjska, Makedonija, Albanija, Poljska, Iran, Etiopija, Bugarska i Njemačka), a na Kosovu i u Albaniji vodi početne i napredne stupnjeve iz tjelesne i pozitivne psihoterapije za psihologe, pedagoge, medicinske sestre, socijalne radnike, doktore i psihoterapeute. Isto tako pruža trening radionice iz upravljanja stresom, coachinga i liderstva za razne tvrtke.